Skabeloner

Før - under - efter

Skabelonerne til skønlitteratur og faglitteratur er opbygget, så der er opgaver før dit barn læser, opgaver imens dit barn læser og opgaver efter dit barn har læst bogen. Den inddeling hjælper med:

 • at aktivere dit barns forforståelse inden bogen læses
 • at fastholde dit barns hukommelse og nysgerrighed under læsningen
 • at sikre dit barns forståelse af bogen, når den er læst
 • at hjælpe dit barn med at huske hvad der er læst 

Før læsning


Selve læseprocessen begynder inden vi læser den første side. Vi kigger på forsiden af bogen, læser overskriften og ser på illustrationen. Det er her, vi kan danne os et overblik over, hvordan denne bog kan kobles til anden viden, jeg har, eller om der er tale om et helt nyt emne for mig. Det vil sige, at vi aktiverer vores hukommelse men også vores forestillingsevne og nysgerrighed, da vi også forholder os til, hvad vi tror, teksten vil handle om.

Under læsning


Det kan være svært at tage notater imens, vi læser, men det er en utrolig god øvelse, som uden tvivl vil komme dit barn til gode senere i livet. Fordi det er svært for mange, er det vigtigt at læse skabelonerne grundigt igennem inden, der læses og at hjælpe dit barn med at pause læsningen og få noteret ned undervejs. 


Når dit barn læser skønlitteratur handler skabelonen om: 

 • at forestille sig hvad hovedpersonen tænker
 • at undre sig over ting i teksten, det kan for eksempel være i forhold til handlingen eller hovedpersonens tanker eller følelser 
 • skrive ord, som dit barn ikke helt forstår endnu, så I kan tale om dem eller slå dem op i en ordbog
 • skriv de 3 vigtigste ting fra handlingen


Når dit barn læser faglitteratur handler skabelonen om: 

 • at skrive stikord med små uddybende tekster til
 • at skrive ord som dit barn ikke helt forstår endnu
 • at stille spørgsmål til teksten eller emnet

Efter læsning


Mange børn har en tilbøjelighed til at pakke en bog væk, så snart de har læst den. Så var det læsningen og så vil de gerne videre til noget andet. Hvis vi gerne vil sikre deres forståelse og hjælpe deres hukommelse på vej, er vi nødt til at fokusere på efterbearbejdelsen af bogen. 

Der er forskellige skabeloner til dette både til faglitteratur og skønlitteratur. Prøv at tal med dit barn om, hvilken af skabelonerne, der vil være god at lave til netop denne bog. Jeg vil ikke anbefale, at I laver alle 3, da dit barn nemt kan se det som en for stor opgave og derved miste lysten til at læse.  


Når dit barn læser skønlitteratur er der 3 skabeloner at vælge imellem, som handler om:


Personkarakteristik

 • at skrive ord som beskriver personens ydre
 • at skrive ord som beskriver personens indre
 • at tegne personen
 • at stille spørgsmål til personen


Handling 1.

 • at skrive ord til indledningen 
 • at skrive ord til handlingen og markere 1,2 og 3 ved de 3 vigtigste ting i handlingen 
 • at skrive ord til afslutningen
 • at tegne hovedpersonen


Handling 2. 

 • at beskrive problemet i teksten
 • at beskrive målet
 • at beskrive tid, sted og personer
 • at skrive ord til handlingen 
 • at beskrive resultatet


Når dit barn læser faglitteratur er der 3 skabeloner at vælge imellem, som handler om:


Mindmap

 • at beskrive hvad du vidste om emnet i forvejen
 • at skrive hvilken ny viden du får fra teksten
 • at skrive hvad teksten får dig til at tænke over
 • at beskrive hvad du gerne vil vide mere om?


Om dyr

 • at beskrive dyrets udseende
 • at beskrive dyrets fjender
 • at beskrive dyrets levested
 • at beskrive dyrets føde
 • at skrive hvilke andre informationer du får om dyret
 • at skrive hvad du gerne vil vide mere om i forhold til dyret


Om begivenheder eller årsag/virkning

 • at skrive ord i kasserne 1 til 6 som illustrerer en rækkefølge. I 1 skrives ord til det første, der skete, i 2 til det næste osv.